Державні інституції та питання нормативного регулювання інформаційно-документаційного забезпечення управління

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.030909

  • Климова К. І. (Klymova K. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Цапко Є. Є. (Tsapko Ye. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті характеризується вклад державних інституцій у нормативне регулювання документаційного забезпечення управління. Аналізуються базові нормативні акти загальнодержавного та відомчого рівня щодо документування управлінської інформації та організації роботи з управлінськими документами.

Ключові слова: державні інституції, нормативно-правові акти, документаційно-інформаційне забезпечення управління.

Список використаної літератури
1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. К. : Держспоживстандарт України, 2005. 32 с.
2. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання документів. К., 2012. 286 с.
3. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5. Офіційний вісник України. 2015. 10 лип. № 52.
4. Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018, № 55. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1242
5. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р., № 736. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016
6. Концепція створення вітчизняної системи переліків документів зі строками зберігання (Держкомархів України; упоряд. С.В. Сельченкова). К., 2006. 11 с.
7. Методичні рекомендації з розроблення галузевих переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ (Укрдержархів УНДІАСД; уклад. О. М. Загорецька). К., 2012. 31 с.
8. Денисенко О. В. Унормування порядку роботи з документами, що містять службову інформацію. Архіви України. 2017. Вип. 1. С. 88‒94.
9. Сельченкова С. Особливості укладання відомчих переліків документів зі строками зберігання. Студії з архівної справи та документознавства. 2003. № 9. С. 50–51.
10. Сельченкова С. В. Нові правила організації діловодства та архівного зберігання документів. Архіви України. 2015. №4. С. 44‒53.

Номер
Розділ
Статті