Удосконалення системи антикризового управління підприємством

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.027175

  • Шмалій Л. В. (Shmaliy L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шевченко А. А. (Shevchenko A. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто методологічні та методичні основи організаційно-економічного механізму антикризового управління підприємством з урахуванням реалій вітчизняної економіки, удосконалено основні складові системи антикризового управління підприємством та узагальнено низку діючих чинників, від яких залежить удосконалення системи антикризового управління підприємством.

Ключові слова: антикризове управління підприємством, ефективна діяльність, оцінка кризових процесів, формування системи антикризового управління.

Список використаної літератури
1. Беликов И. В., Вербицкий В. К., Пономарев В. К. Модернизация: корпоративное управление и инновации. Экономические стратегии. 2010. № 9. С. 22–27.
2. Москаленко В.П. Розвиток фінансово-економічного механізму на підприємстві: курс лекцій. Суми: ВВП «Мрія-1ˮ ЛТД, УАБС, 2003. 98 с.
3. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: ред. кол. Вид. центр «Академія», 2002. Т. 1, 950 с.

Номер
Розділ
Статті