Теоретичні підходи до понятійного апарату розвитку інноваційного потенціалу діяльності компанії

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.026670

  • Совершенна І. О. (Sovershenna I. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Крижко О. В. (Kryzhko O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Снітка Ю. І. (Snitka Yu. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проведено дослідження основних теоретичних підходів до понятійного апарату розвитку інноваційного потенціалу діяльності телекомунікаційної компанії. Розглянуто основні підходи до визначення поняття «розвиток підприємства» та «інноваційний розвиток телекомунікаційного підприємства»; надано визначення терміну «потенціал розвитку телекомунікаційної компанії».

Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, розвиток підприємства, потенціал розвитку телекомунікаційної компанії.

Список використаних джерел
1. Рябова Т.Ф. Структура формування економічного потенціалу за класифікаційними ознаками. Мікроекономіка. 2009. № 3. С.73-86.
2. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2019. 146 с.
3. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Київ: Центр навч. лит., 2015. 352 с.
4. Должанський І.С. Управління потенціалом підприємства. Навчальний посібник. Київ: Центр навч. лит., 2016. 362 с.
5. Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 7 (37). С. 123-130.
6. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Діагностика потенціалу підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 155- 166.
7. Ємельянов С. Г. Борисоглібська Л. Н. Методологічні основи дослідження інноваційного потенціалу регіону. Економіка та держава. 2006. №2. С. 20-32.
8. Суворін А. В. Про розвиток інноваційної діяльності в регіонах. Економіка та держава. 2006. №2. С. 12-19.
9. Єгоров Е. Г. Про державну програму розвитку Східного вектора національної економіки. Економічний аналіз: теорія і практика. Фінанси і кредит. 2012. С.70-73. URL: https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/arch2012.php
10. Маскайкін Е. П., Арцери Т. В. Інноваційний потенціал регіону: сутність, структура, методика оцінки та напрямки розвитку. Вісник. 2009. №21. С.47-53.
11. Цибульська Є.І. Конкурентоспроможність підприємства. Навчальний посібник. Харків: Вид-во НУА, 2018. 320 с.

Номер
Розділ
Статті