Значення маркетингу у забезпеченні конкурентоздатності телекомунікаційних підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.025661

  • Писар Н. Б. (Pysar N. B.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Корженівська В. Г. (Korzhenivsʹka V. H.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Досліджено методологію аналізу ринку телекомунікацій в умовах розвитку конкуренції і динамічного зовнішнього середовища. Для оцінки загальної позиції телекомунікаційного підприємства на ринку та виявлення можливостей для його подальшого розвитку і стійких конкурентних позицій на ринку визначено значення маркетингу у забезпеченні конкурентоздатності телекомунікаційного підприємства, яке виражено у можливості одержання надійної та достовірної інформації про структуру та динаміку попиту, що дає змогу формуванню пропозицій та рекомендацій управління діяльності телекомунікаційного підприємства на стратегічну перспективу.

Ключові слова: ринок, конкуренція, послуги, попит, стратегія, маркетинг, телекомунікації.

Список використаних джерел
1. Melewar T. C. , Pantea Foroudi, Suraksha Gupta, Philip J. Kitchen, Mohammad M. Foroudi. Integrating identity, strategy and communications for trust, loyalty and commitment. European Journal of Marketing. 2017. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJM-08-2015-0616/full/html
2. Nusa Petek. Maja Konecnik Ruzzier. Brand Identity Development and the Role of Marketing Communications: Brand Experts’ View. Managing Global Transitions. 2013. 11(1). P.61-78.
3. Бойко Т. Л. Інтелектуальні ресурси телекомунікаційних підприємств. Економіст. 2014. № 9. С. 47–50.
4. Желдак І.Л.Сучасний стан телекомунікаційної галузі в Україні. Вісник ЧДТУ. Чернігів: ЧДТУ, 2014. №4. С.209-219.
5. Офіційний сайт державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
6. Рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та світі URL: http://edclub.com.ua/analityka/riven-rozvytku-informaciyno-komunikaciynyh-tehnologiy-v-ukrayini-ta-sviti
7. Довгий С., Воробієнко П., Коваль В. Сучасні телекомунікації: мережі, технології, безпека, економіка, регулювання: монографія / за ред. С. Довгого. К.: «Азимут-Україна», 2013. 608 с.
8. Тронько В. В. Регулювання ринку телекомунікаційних послуг: міжнародний досвід. Ефективна економіка. 2010. №7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=25
9. Філон М. М. Концептуальні основи механізму державного регулювання конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг . Інвестиції практика та досвід. 2014. № 3. С. 90-94.

Номер
Розділ
Статті