Оцінка ефективності управління стратегічним розвитком підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.025155

  • Ольховая І. О. (Olʹkhovaya I. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Макаренко А. О. (Makarenko А. О.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розкрито сутність управління стратегічним розвитком підприємства, розглянуто методи та критерії оцінки ефективності управління стратегічним розвитком підприємства. Здійснено моніторинг управління стратегічним розвитком підприємства на прикладі ТОВ «Зручна доставка». Визначено напрями удосконалення та наведено рекомендаційні розробки вдосконалення оцінки ефективності управління стратегічним розвитком підприємства.

Ключові слова: стратегічний розвиток, управління розвитком, стратегія підприємства, управління підприємством.

Список використаної літератури
1. Горбаль Н. І., Шаровський Я. О., Ярошенко В. В. Конкурентна ситуація на ринку поштового зв’язку України. Бізнес-Інформ. 2019. №5 (496). URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-5_0-pages-123_128.pdf
2. Гудзь О.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Економіка і суспільство. 2018. № 8. С. 346—352.
3. Єпіфанова І. Ю. Дзюбко М. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах. Вісник ОНУ ім. Т.Г. Шевченка. 2017. № 2 (55). С. 99—102.
4. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент. Підручник. Київ: Каравела, 2019 464 с.
5. Огляд українських служб доставки. Хорошоп. URL: https://horoshop.ua/ua/blog/obzor-ukrainskikh-sluzhb-dostavki/

Номер
Розділ
Статті