Рекламні стратегії в системі загальної маркетингової стратегії підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.016265

  • Совершенна І. О. (Sovershenna I. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Недопако Н. М. (Nedopako N. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Оніщенко О. С. (Onishchenko O. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей планування рекламної діяльності як частини маркетингових комунікацій підприємства. Проаналізовано ефективність поточної рекламної діяльності та особливості її планування на підприємстві. Доведено, що планування рекламної діяльності є частиною маркетингових комунікацій підприємства, що дозволяє досягти поставлених цілей рекламної кампанії за максимально ефективного використання рекламного бюджету з можливістю покрокового контролю та оперативного редагування поточних дій.

Ключові слова: планування, підприємство, рекламна діяльність, маркетингові комунікації, рекламна кампанія, ефективність рекламної кампанії.

Список використаних джерел:
1. Тонєва К. В. Адаптивні моделі вибору рекламної кампанії підприємства: Автореф. дис.канд. екон. наук: 08.03.02 Харк. нац. еко н. ун-т. Х., 2012. 20 с.
2. Алпатова, Н. Організація рекламної компанії. Все про бухгалтерський облiк. Київ, 2012. № 109-110. С. 34-36.
3. Баюра Д. О., Петрук В. В. Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності. Наукові праці НДФІ. Київ, 2014. № 2 (67). С. 153-158.
4. Біловодська О.А. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник. Київ: Знання, 2010. 332 с.
5. Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник. Київ: Знання, 2011. 495 с.
6. Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 200 с
7. Бобрович В.Р. Економічний зміст реклами. Маркетинг в Україні. 2013. №6. С. 55-62.
8. Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 275 с.

Номер
Розділ
Статті