Ефективність управління підприємством в контексті формування корпоративної культури

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.015661

  • Качмала В. І. (Kachmala V. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Фонотова О. В. (Fonotova O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Статтю присвячено вивченню ефективності управління організації чи установи в контексті формування корпоративної культури.Розглянуто актуальність типових ситуацій,що формують ключові проблеми колективної етики, визначено її безпосередній вплив на ефективність функціонування сучасного підприємства. Заслуговує на увагу обговорення питання підняття ефективності праці, покращення комунікаційних стосунків в колективі та ефективність управління керівництва. Визначено, що ключову роль у становленні культури повинні грати керівники нового типу, здатні перетворити високу корпоративну культуру у фундаментальну якість своєї організації.

Ключові слова: корпоративна культура, інноваційний потенціал, стратегічні методи управління, ефективність підприємства.

Список використаної літератури
1. Захарчин Г.М. Корпоративна культура. Львів, 2011. 344 с.
2. Тарасова О. В. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства. Економіка харчової промисловості. 2013. № 3.С. 28−32. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua
3. Фісенко Е. С., Малик І. П. Корпоративна культура як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Актуальні проблеми економіки і управління. 2016. №10. С. 51−56. URL: ape.fmm.kpi.ua /article/ download/ 66920/pdf_27.
4. Кригульська Т. В. Деякі аспекти проблеми структуризації організаційної культури підприємства. Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2010. № 3. С. 76–80.
5. Створення корпоративної культури. URL: https://hurma.work/blog/stvorennya-korporativnoyi-kulturi/
6. Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Perseus Books Publishing, 1982. 284 с.

Номер
Розділ
Статті