Використання реклами в діяльності торговельних підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.014550

  • Гавриш О. М. (Havrysh O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Каленська Н. В. (Kalensʹka N. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розкрито теоретичні основи сутності та значення реклами в діяльності торговельних підприємств. Наведено класифікацію різних видів реклами. Розглянуто та охарактеризовано рекламу на радіо та телебаченні. Наведено об'єми комерційних пропозицій на телебаченні, радіо та у друкованих виданнях. Досліджено роль реклами на формування попиту на товар та встановлено цінність теле та радіо реклами для торговельних підприємств.

Ключові слова: реклама, торговельні підприємства, попит, пропозиція, товар, теле та радіо реклама, постачальник, споживач.

Список використаної літератури
1. Всеукраїнська рекламна коаліція. URL: https://vrk.org.ua.
2. Древаль О.Ю. Рекламний менеджмент. Суми : СумДУ, 2010. 91 с.
3. Огилви Д. Огилви о рекламе. Москва : Изд-во: Эксмо, 2003. 232 с.
4. Рижкова Г.А. Особливості і перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні. Економічний Нобелівський вісник. 2014. № 1 (7). С. 375–380.
5. Согорін А.А. Розуміння концепта «реклама» в соціології Ж. Бодрійяра. Грані. 2015. № 10(1). С. 98–103.
6. Шимко А.В. Організаційне забезпечення застосування маркетингових технологій на торговельних підприємствах. Економіка розвитку. 2014. № 4. С. 94–99.

Номер
Розділ
Статті