Пріоритетні тренди інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в епоху діджиталізації економіки

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.012225

  • Зеліско І. М. (Zelisko I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Джунь А. С. (Dzhunʹ A. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті представлено сучасні пріоритетні тренди інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств. Виявлено особливості формування цифрової економіки та її вплива на діяльність телекомунікаційних підприємств. Обґрунтовано основні чинники, що впливають на інноваційний розвиток телекомунікаційних підприємств в епоху діджиталізації економіки.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, цифрова економіка, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне суспільство.

Список використаної літератури
1. Negroponte N. Being Digital. N. Y. : Knopf, 1995. 256 p.
2. Коломієць Г. М., Глушач Ю. С. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 137–143.
3. Подольчак Н. Ю., Білик О. І., Левицька Я. В. Сучасний стан цифровізації в Україні. Ефективна економіка. 2019. 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=7300.
4. Повідомлення Європейської комісії для Європейського парламенту, Ради економічного і соціального комітету та Комітету регіонів. Європейська комісія, Брюссель, 19.05.2010. URL: eump.org/system/Цифровий%20порядок%20денний%20для%20 Європи.pdf.
5. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrialrevolution-what-it-meansand-how-to-respond/.
6. Карлюк Д. О. Удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств льонопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. екон. Наук : 08.06.01. Київ, 2006. 24 с.
7. Баранчеев В., Мартынов Л., Рузанкин А., Степанов А. Механизмы инновационного развития предприятия. Изобретательство. 2002. № 7. С. 9–17.

Номер
Розділ
Статті