Організація рекламної діяльності на виробничому підприємстві

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.011015

  • Виноградова О. В. (Vynohradova O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Крижко О. В. (Kryzhko O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мацюк Д. О. (Matsyuk D. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проведено дослідження організації рекламної діяльності на виробничому підприємстві. Представлено класифікацію цілей маркетингової діяльності; побудовано схему місця і ролі рекламної служби на підприємстві; виведено визначення терміну «рекламна кампанія»; систематизовано етапи розробки рекламної кампанії (аналіз маркетингової ситуації; визначення цілей і завдань рекламної кампанії, визначення цільової аудиторії; визначення розміру бюджету рекламної кампанії; розробка творчої рекламної стратегії; вибір оптимальних каналів поширення, періодичність і терміни поширення реклами; складання рекламного повідомлення / продукту; реалізація рекламної кампанії; оцінка ефективності рекламної кампанії).

Ключові слова: реклама, рекламна кампанія, рекламна діяльність, рекламна діяльність на виробничому підприємстві.

Список використаної літератури
1. Трофімова Є.В., Зеленіна Л.І. Класифікація методів і моделей оцінки ефективності рекламної діяльності. Дослідження в галузі природничих наук. 2015. № 5. URL: http://science.snauka.uа/2015/05/9898.
2. Самігуллін А.Ф., Назарова Д.Д., Хайрутденова Д.Р. Реклама як фактор успішності продукту на ринку. Сучасні наукові дослідження та інновації. 2016. № 1. URL: http://web.snauka.uа/issues/2016/01/62649
3. Серьогіна Т.С., Титкова Л.Н. Реклама в бізнесі. Харків, 2015. 48 с.
4. Ситников С.Г. Виробничий менеджмент на підприємстві електрозв'язку: Навчальний посібник. Харків: ГЛТ, 2013. 110 с.
5. Шемякіна Т.Ю., Селівохін М.Ю. Виробничий менеджмент: управління якістю (в будівництві): Навчальний посібник. Харків: АльфаМ, 2013. 65 с.
6. Цибульська О.І. Конкурентоспроможність підприємства : Навчальний посібник Харків: Вид-во НУА, 2018. 320 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1767_46483511.pdf.
7. Шарохіна С.В., Братухіна О.А. Рекламна діяльність як система. Інтернет-журнал «Наукознавство». 2016 Том 8, №2. URL: http://naukovedenie.uа/PDF/125EVN216.pdf .
8. Котлер Ф.А., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент: Навчальний посібник. С.: Вид-во Політекс, 2018. 848 с.
9. Сіняєва І.М., Романенкова О.Н. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник. Х.: Юрайт, 2014. 135 с.
10. Росситер Дж., Персі Л. Реклама і просування товарів: пер з англ. Под ред. Л.А. Волкової, 2011. 24 с.
11. Гайнутдинов Е.М. Поддерегін Л.І. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник, - Мн.: Вища шк., 2010. 215 с.
12. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2019. 146 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf.

Номер
Розділ
Статті