Антикризовий менеджмент підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.010409

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кузьменко О. П. (Kuzʹmenko O. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті уточнено особливості та обґрунтовано теоретичний базис антикризового менеджменту підприємства, здійснено діагностику антикризового менеджменту підприємств та означено пріоритетні напрями удосконалення антикризового менеджменту підприємства, що враховують швидкоплинніcть деформацій економічного простору і базуються на унікальних компетенціях підприємства та дозволяють уникнути розгортання кризових процесів й генерувати стратегічні конкурентні переваги, забезпечити економічну стійкість підприємства до агресивних проявів зовнішнього оточення.

Ключові слова: криза, антикризовий менеджмент, підприємства, трансформації, загрози, ризики, інновації.

Список використаної літератури
1. Гудзь О. Є., Старинець О. Г. Парадигма побудови системи антикризового управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 1 (19). С. 11–19.
2. Хлевицька Т.Б. Механізми антикризового управління в системі економічної безпеки підприємства. Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць. Донецьк: ДонНУЕТ. 2008. Вип. 26, Т. 1. С. 313—318.
3. Шершньова З. Є. Антикризове управління підприємством. Київ: КНЕУ, 2007. 680 с.
4. Гордієнко Т.В. Антикризовий механізм управління результативністю діяльності будівельного підприємства. URL: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_econ/2012_102/ 178'187.pdf
5. Шкляр В. В. Концептуальна схема механізму антикризового менеджменту на підприємствах водного транспорту. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2346
6. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2003. 503 с.

Номер
Розділ
Статті