Управління прибутком підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.045357

  • Глушенкова А. А. (Hlushenkova A. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ромашов І. М. (Romashov I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Основною метою підприємницької діяльності є прибуток. Прибуток в сучасних умовах є як джерелом розвитку підприємства, так і створили базу для зростання національної економіки в цілому. В статті розглянуто процес управління прибутком підприємства, мета цієї діяльності, основні підходи до процесу управління прибутком підприємства. Систематизовано основні функції та складові процесу управління прибутком на підприємстві.

Ключові слова: управління підприємством, прибуток підприємства, показники діяльності підприємства, управління прибутком підприємства.

Список використаної літератури
1. Лихобабин В. К., Абдуллаева А. А. Методы управления прибылью предприятия. Экономическая наука и практика: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. С. 25-28.
2. Сагайдак-Нікітюк Р.В., Гончаров А.Б. Управління господарською діяльністю підприємства: навч.посіб. Харків: Зебра, 2015. 256 с.
3. Соколова Е.А., В’юшкова А.І. Проблеми управління прибутком підприємтсв. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. 2015. №32. С. 310-320.

Номер
Розділ
Статті