Розвиток творчого потенціалу працівників підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.041316

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Фабричева Т. Є. (Fabrycheva T. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто теоретико-методичні аспекти використання творчого підходу до управлінської діяльності, розкривається необхідність використання методів активізації творчого потенціалу працівників телекомунікаційних підприємств. Розглядається сутність та основні механізми творчості, творчий працівник та шляхи його формування, здійснюється характеристика методів активізації творчого потенціалу працівників телекомунікаційних підприємств, викладені пропозиції щодо напрямів удосконалення методів активізації творчого потенціалу працівників телекомунікаційних підприємств, зокрема висвітлюються засоби створення креативного середовища на підприємстві.

Ключові слова: творчий потенціал, телекомунікаційні підприємства, працівники, розвиток творчого потенціалу, методи активізації творчого потенціалу.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Інноваційне підприємництво: навч. посіб. Київ: Планета людей, 2018. 187 с.
2. Мала Н.Т. Креативність як складова ефективного управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 704. С. 18-23.
3. Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. Житомир: Рута, 2006. 320 с.
4. Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посіб. Київ: Либідь, 2001. 288 с.
5. Яковлева Е. Л. Психология развития творческого потенциала личности. Київ, 1997. 224 с.

Номер
Розділ
Статті