Організаційний розвиток підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.0400812

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Музиченко А. Л. (Muzychenko A. L.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті уточнено особливості та обгрунтовано теоретичні підходи й методологічні засади до дослідження та управління організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств, узагальнено методичні аспекти до формування пулу альтернативних стратегій організаційних трансформацій телекомунікаційних підприємств на основі якісно нових цінністних підходів, їх відбору, визначено етапи розробки та реалізації стратегій організаційних трансформацій телекомунікаційних підприємств, що враховують швидкоплинніcть змін і коливань економічного простору і базуються на компетенціях менеджменту щодо обрання гармонійного вектору організаційного розвитку.

Ключові слова: організаційний розвиток, телекомунікаційні підприємства, управління організаційним розвитком, стратегія, організаційні трансформації.

Список використаної літератури
1. Будник М.М. Адаптація телекомунікаційних підприємств до ринкових умов господарювання. Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01. Харьків, 2002. 23 с.
2. Гудзь О.Є. Модернізація організаційно-інформаційного дизайну сучасних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес . 2017. №2 (19). C. 4-12.
3. Гудзь О. Є., Старинець О. Г. Парадигма побудови системи антикризового управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 1 (19). С. 11–19.
4. Дюк А.А. Концепція організаційного розвитку підприємств в контексті стратегічних трансформацій. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2012. № 3 (69). С. 67-72.
5. Armenakis A.A., Benedian A.G. Organizational change: A review of theory and research in the 1990s. Journal of management. 1999. No 25(3). pp. 293-315.
6. Deming, W.E. Quality, productivity, and competitive position. Los Angeles: Quality Enhansement Seminars, Center for study. 1991. 56 p.
7. Doyle, P., & Stern, P. Marketing management and strategy. Pearson Education. 2006. 446 p.
8. Greiner L.E. Evolution and revolution as organizations grow. Harvard business review. 1997. No 76(3). pp. 55-60.
9. Hannan M.T., Freeman J. The population ecology of organizations. American journal of sociology. 1997. Vol. 58. No. 5. pp. 929-964.

Номер
Розділ
Статті