Мультирівнева оптимізація управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації

DOI:10.31673/2415-8089.2020.049979

  • Стрельнікова С. Ю. (Strelʹnikova S. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Обгрунтована необхідність здійснення мультирівневої оптимізації управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації, розкрито теоретичні основи проведення такої мультирівневої оптимізації, з’ясовано економічну сутність управління стратегічними змінами, здійснена оцінка ефективності управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації, визначено критерії та етапи здійснення мультирівневої оптимізації управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації, окреслені необхідні заходи.

Ключові слова: стратегічні зміни, управління стратегічними змінами, телекомунікаційні підприємства, цифрова трансформація, мультирівнева оптимізація.

Список використаних джерел
1. Стеців С. Р. Сутність та етапи управління змінами на підприємстві. Вісник Нац. унту «Львів. політехніка». 2011. № 714. С. 155−161.
2. Савченко О. Р. Управління змінами в сучасних соціально-економічних системах. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3. С. 19−24.
3. Москаленко Н. Обґрунтування показників для аналізу управління змінами підприємства. Економіка розвитку. 2010. № 2. С. 51−53.
4. Ладонько Л. С., Ганжа І. В. Сутність та моделі управління змінами на підприємстві. Науковий вісник Полісся. 2015. Вип. 2. С. 101–108.
5. Гайдей О. О. Управління змінами на підприємстві. Вісник бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 3 (19). С. 71−75.
6. Пріб К. А. Формування системи управління змінами на підприємстві. Інтелект XXI. 2014. № 2. С. 119−126.
7. Міх О. М., Теоретичні засади управління стратегічними змінами на промислових підприємствах. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 2. С. 99−102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ frvu_2014_2_25.

Номер
Розділ
Статті