Прогнозування розвитку підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.036974

  • Ващенко О. П. (Vashchenko O. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Карпенко О. В. (Karpenko O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті приділено увагу визначенню терміну «прогнозування розвитку» та уточнено змістове наповнення процесу прогнозування розвитку підприємства. Досліджено методи прогнозування розвитку підприємства та охарактеризовано напрями вдосконалення прогнозування розвитку на прикладі підприємства ТОВ «Галактика». Запропоновано рекомендації щодо удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення прогнозування розвитку підприємства.

Ключові слова: розвиток підприємства, стратегія підприємства, прогнозування розвитку, інформаційно-аналітичне забезпечення.

Список використаної літератури
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент Москва: БЕК, 2007. 390 с.
2. Гудзь О. Є. Оцінка та прогнозування можливості банкрутства ПАТ «Укртелеком» URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_26
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва: Дело, 1992. 702 с.
4. Прогнозування соціально-економічних явищ як інструмент обґрунтування управлінських рішень URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7395/1/90.pdf
5. Ціпуринда В.С. Інноваційний підхід до прогнозування розвитку підприємства у сучасних умовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. №10. С. 182-185.

Номер
Розділ
Статті