Формування конкурентної поведінки підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.035659

  • Халімон Т. М. (Halimon T. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Нечитайло Б. С. (Nechytaylo B. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні основи формування конкурентної поведінки підприємства, зокрема, зʼясовано визначення, поняття і принципи конкурентної поведінки, її сутність та функціï, визначено фактори вибору конкурентної структури поведінки на підприємстві, виявлено особливості нових моделей конкурентної поведінки підприємств та обґрунтовано напрями модернізації конкурентної поведінки підприємств у зрізі їх партнерської взаємодії та відповідно до сучасних викликів та запитів сьогодення

Ключові слова: конкурентна поведінка, підприємство, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, корпоративна культура.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Щербина В.В. Стратегічні напрями формування конкурентних переваг підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №3 (25), 2018. C. 58−64.
2. Гудзь О.Є., Халімон Т.М. Управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: Навч. посібник. Київ: Планета людей, 2019. 230 с.
3. Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Классика маркетинга. Моква. СПб.: Питер, 2001. 752 с.
4. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. Москва: Интел-Синтез, 2000. 640 с.
5. Халімон Т.М. Трансформація конкурентної поведінки підприємств. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 17. C. 128 − 132.
6. О`Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. СПб.: Питер, 2001. 864 с.

Номер
Розділ
Статті