Управління стратегічним розвитком підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.035155

  • Федюнін С. А. (Fedyunin S. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Плевако Н. О. (Plevako N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Філоненко М. Ю. (Filonenko M. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні основи управління стратегічним розвитком підприємства, зокрема, сутність, особливості розробки стратегії розвитку підприємства, методичні підходи щодо вивчення процесів управління стратегічним розвитком підприємства та визначено пріоритетні напрями удосконалення управління стратегічним розвитком підприємства, надано пропозиції щодо розробки стратегій розвитку підприємства та гармонізації управління стратегічним розвитком, опрацьовано рекомендації щодо методичноорганізаційних підходів здійснення оцінки управління  стратегічним розвитком підприємства.

Ключові слова: стратегічний розвиток, підприємства, стратегії, процес управління.

Список використаної літератури
1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. М.: Гардарика, 2011. 296с.
2. Гудзь О.Є. Маркетингові аспекти стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства [Marketing aspects of strategic management of innovative development of the enterprise]. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №4 (22), 2017. C. 5 −11.
3. Гудзь О.Є. Щербина В.В. Стратегічні напрями формування конкурентних переваг підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №3 (25), 2018. C. 58−64.
4. Смолін, І.В. Стратегічне планування розвитку організації: монографія. Київ: КНТЕУ, 2014. 344 с.
5. Шершньова, З.Є. Стратегічне управління: Підручник. К.: КНЕУ, 2014. 700 с.

Номер
Розділ
Статті