Організація та реалізація системи планування діяльності підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.033237

  • Стецюк П. А. (Stetsyuk P. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лущевська О. В. (Lushchevsʹka O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні основи системи планування діяльності підприємства, зокрема, економічна сутність системи планування діяльності підприємства, визначено завдання та види системи планування діяльності підприємства, розкрито методичні аспекти організації та реалізації системи планування діяльності підприємства. Досліджено особливості та визначено пріоритетні напрями удосконалення організації та реалізації системи планування діяльності підприємства

Ключові слова: система планування, діяльність підприємства, організація планування, методи планування.

Список використаних джерел
1. Alfred D. Chandler. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT Press,1962. 633 р.
2. Levitt T. Marketing myopia. Harvard business review. 2004, № 82(7/8), p. 138-149.
3. Ackoff R. Concept of Corporate Planning. New York: Wiley, 1970. Р. 1.
4. Snyder N. How Managers plan – The Analysis of Managerial Activities. Long Rang Planning. 1980. February. Р. 70–76.
5. Ачкасов А.Є. Планування і контроль на підприємстві: Навч. Посібник. X.: ХНУМГ, 2014. 277 с.
6. Костецька Н. І. Організація системи планування діяльності підприємства. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2018, Т. 23. Вип. 7(72). С. 121-126.
7. Кузьмін О.Є. Прогнозування економічних показників діяльності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу. Актуальні проблеми економіки. 2013, № 9(147). С. 219– 228.
8. Олексів І.Б. Сучасні аспекти планування діяльності підприємства: основні тенденції та шляхи вдосконалення. Науковий вісник НЛТУ України. 2014, №8. С. 217‒220.
9. Ставерська Т. Сценарний підхід до прогнозування і планування прибутку підприємств. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2014, № 2. С. 25–36.

Номер
Розділ
Статті