Пріоритетні напрями розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств звʼязку

DOI:10.31673/2415-8089.2020.019096

  • Шмалій Л. В. (Shmaliy L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті узагальнено і розвинено теоретичний базис та практичні аспекти щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств звʼязку, обгрунтовано необхідність, мета та завдання такого розвитку, виявлено тенденції та ключові перешкоди розвитку інформаційнокомунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств звʼязку, розроблено заходи, визначено конкурентні переваги та пріоритетні напрями, які, зокрема, включають формування інноваційної третьої ІТ-платформи з використанням хмарних технологій, інтелектуальні системи, обробку великих обсягів даних, роботизацію, мобільні і соціальні технології, штучний інтелект тощо.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційне забезпечення, економічна безпека, підприємства звʼязку, розвиток, пріоритетні напрями.

Список використаної літератури
1. Беликов И.В., Вербицкий В.К., Пономарев В.К. Модернизация: корпоративное управление и инновации. Экономические стратегии. 2010. № 9. С. 22–27.
2. Гудзь О.Є. Модернізація організаційно-інформаційного дизайну сучасних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. №2 (19), C. 4-12.
3. Тоффлер Э. Шок будущего. Москва: АСТ, 2002. 557 с.
4. Шкода М.С. Активізація інноваційної політики як чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2016. № 1. С. 55–63.

Номер
Розділ
Статті