Cтратегічний аналіз діяльності ПрАТ «Київстар»

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.047579

  • Ващенок О. П. (Vashchenok O. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Наведено характеристику діяльності ПрАТ «Київстар», визначено основні її переваги. Зроблено стратегічний аналіз діяльності ПрАТ «Київстар» за допомогою матричних методів, а саме, матриць І. Ансоффа «Товар-ринок», Шелл ДПМ, «Дженерал Електрик – МакКінзі» та ADL. Зроблено висновок, що ПрАТ «Київстар» є лідером в телекомунікаційній галузі і займає домінуючу позицію на ринку телекомунікаційних послуг України, тому характерною для його діяльності є стратегія збереження позицій та підтримання частки ринку в галузі. Запропоновано основні напрями стратегічного розвитку підприємства.

Ключові слова: діяльність, стратегічний аналіз, ПрАТ «Київстар», матричні методи, стратегічний розвиток, телекомунікаційні послуги, ринок.

Список використанної літератури
1. Офіційний сайт ПрАТ ―Київстар‖. URL: http://www. /kyivstar.ua/uk.
2. Іванова М.І, Яшкіна Н.В. Використання комплексу матричних методів стратегічного аналізу діяльності виробничих підприємств. Економіка і держава. 2014. № 6. С. 86-90.
3. Фроленко Р. Використання матричних методів у стратегічному аналізі диверсифікованих компаній. Галицький економічний вісник. 2012. №6 (39). С. 124-132.

Номер
Розділ
Статті