Використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента розвитку інноваційного потенціалу підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.046469

  • Глушенкова А. А. (Glushenkova A. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Ефективний розвиток та реалізація інноваційного потенціалу підприємства зумовлює необхідність застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. В статті проаналізовано основні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Визначено основні переваги та перестороги використання інформаційно-комунікаційних технологій в інноваційній діяльності підприємства.

Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційні технології, ІКТ, інноваційний потенціал підприємства, інноваційна діяльність.

Список використаної літератури
1. Івченко Є. І. Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор управління інноваційним розвитком підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2008. № 4. С. 80–91.
2. Державна служба статистики України. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html
3. Кубишина Н. С., Ковальчук Т. В. Генерування ідей як основний етап розроблення нового товару на промисловому підприємстві. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2015. № 12. С. 355-361.
4. Нежевляк Н. С., Федченко И. В. Использование информационных технологий в командной работе. Современные проблемы экономики труда и управления персоналом. 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-informatsionnyh-tehnologiy-vkomandnoy-rabote
5. Гончаренко О.В. Інституціональне регулювання розвитку інновацій в агропромисловому виробництві: дис. … док.екон.наук: 08.00.03; ДДАЕУ, Дніпропетровськ, 2015. 487 с.
6. Богів Я. С., Мирощенко Н. Ю., Паук О. Є. Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складові елементи та особливості їхньої взаємодії. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 193-202.
7. Безугла К. О. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку економіки. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2013. Вип. 18. С. 42-55.

Номер
Розділ
Статті