Роль інноваційного підприємства в умовах нового технологічного укладу

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.037177

  • Капелюшна Т. В. (Kapelyushna T. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто періодизацію науково-технічних революцій, технологічних укладів, економічних циклів та надано їх характеристику. Виявлено тісний зв’язок між економічними циклами та періодами технологічного розвитку та, у зв’язку із цим, відзначено важливість створення сприятливих умов для інноваційного розвитку, а також активного впровадження інновацій в умовах зміни технологічного укладу за допомогою інноваційних підприємств, які їм відповідатимуть. Представлено механізм взаємодії суб’єктів інноваційного процесу з інноваційним підприємством, необхідність їх тісної співпраці, активної участі інститутів держави, науковців та інвесторів, фахівців з управління інтелектуальною власністю, постачальників ресурсів. Відзначено роль та значення інноваційного підприємства в цьому процесі як гаранта забезпечення переведення країни із категорії «споживачів» у категорію «виробників-постачальників» інноваційних продуктів.

Ключові слова: інноваційне підприємство, інновації, інноваційний процес, інноваційний продукт, інноваційна діяльність суб’єкти інноваційного процесу, технологічний уклад, економічний цикл.

Список використаної літератури
1. Про інноваційну діяльність Закон України від 05.12.2012р. № 40-IV. Дата оновлення 16.10.12: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення 03.09.2019).
2. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва: Эксмо, 2016. 230 с.
3. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Москва: Экономика, 2002. 767 с.
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Исследование предпринимательской прибыли, капитала и цикла экономической конъюнктуры. Москва: Прогресс, 1992. 231с.
5. Ефремов В.С. Бизнес-системы постиндустриального мира. Менеджмент за рубежом. 1999. №5. С. 15-23.
6. Липсиц, И.В. Экономика Москва: ИНФРА-М, 2018. 607 с.
7. What is Horizon 2020. URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
8. Рамкова програма «Горизонт-2020» URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/broshura-gorizont-2020-1201.pdf
9. «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030»: Розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 .
10. Гудзь О.Є. Інноваційне підприємництво. Київ: Планета людей, 2018. 187 с.

Номер
Розділ
Статті