Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.031824

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. E.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Федюнін С. А. (Fedyunín S. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Щербина В. В. (Shcherbyna V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Уточнено сутність та особливості використання диджиталізації підприємства, як його конкурентної переваги, визначено роль диджиталізації у конкурентній боротьбі, окреслено передумови, можливості, виклики та проблеми диджиталізації, обґрунтовано завдання й заходи щодо диджиталізації підприємств на основі сучасних цифрових технологій, що передбачає трансформацію інструментів, технологій, методів, моделей управління підприємством та бізнесом, переорієнтацію цінностей і пріоритетів функціонування підприємств в умовах загострення конкуренції й поглиблення глобалізаційних та інтеграційних бізнесових процесів.

Ключові слова: диджиталізація, конкурентна перевага, підприємства, цифрові технології, нові моделі управління.

Список використаної літератури
1. Близнюк С.В, Остапенко А.В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень. Інвестиції: практика та досвід. 2011. №7. С. 41-42.
2. Гудзь О.Є., Маковій В.В. Розроблення стратегії Digital-трансформації підприємств. Інфраструктура ринку.. 2018. Вип. 25. С.248-254.
3. Куприна К. А. Диджитализация: понятие, предпосылки возникновения и сферы применения Вестник научных конференций. Качество информационных услуг: по материалам междун.науч.-практ. конф., г. Тамбов, 31 мая 2016 р. № 5-5 (9). С. 259-262.
4. Легомінова С.В., Гусєва О.Ю. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №1 (23). 2018. C. 20−25.
5. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: курс лекций. Москва: ИНФРА-М, 2013. 288 с.
6. Оноре Т. Диджитализация — не мода, а способ развития бизнеса. URL: http://www.columbusglobal.com/ru-ru/insights/blogs/2016/08/digitization-is-notintangiblebusiness-development/.
7. Словарный запас: дигитализация. URL: http://www.strelka.com/ru/magazine/2015/02/03/vocabulary-digitalisation.
8. Халапсис А. В. Глобализация и метрика истории. URL: http://halapsis.net/globalizatsiya-i-metrika-istorii.
9. Brennen S. Digitalization and Digitization. URL: http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization.
10. De Clerck J.-P. Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. URL: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digitaltransformation-disruption/.
11. Digital Transformation By Mark Baker, 2014, ISBN 978-1500448486.
12. IT Ukraine. URL: http://www.uadn.net/files/ukraine_it.pdf
13. Lexico powered by oxford URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital
14. Lankshear, Colin; Knobel, Michele (2008). Digital literacies: concepts, policies and practices. p. 173. "The ultimate stage is that of digital transformation and is achieved when the digital usages which have been developed enable innovation and creativity and stimulate significant change within the professional or knowledge domain".

Номер
Розділ
Статті