Сучасні тенденції та перспективи розвитку телекомунікаційних підприємств України

DOI №______

  • Ху Сунцзє (Hu Sungjie) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті представлено сучасні тенденції діяльності вітчизняних та іноземних телекомунікаційних підприємств. Виявлено існуючі проблемні тренди та позитивні аспекти діяльності телекомунікаційних підприємств в Україні. Обґрунтовано пріоритетні напрями і перспективи розвитку телекомунікаційних підприємств в контексті посилення конкуренції на світовому ринку телекомунікаційних послуг.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, телекомунікаційні послуги, інформаційно-комунікаційні технології, конкуренція, конкурентоспроможність, науково-технічний прогрес, стратегія розвитку.

Список використаної літератури
1. Гранатуров В.М., Литовченко І.В. Управління послугами зв’язку : учб. посіб. Одеса, 2010. 281 с.
2. Думікян М.М. Геопросторова та секторальна структуризація ринку телекомунікаційних послуг. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. С. 12–17.
3. Звіт «Про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» за 2017 рік. URL: https://nkrzi.gov.ua.
4. Ладиченко К. Сучасні тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних послуг]. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
5. Лях Ю.О., Касьянова Н.В. Пріоритетні напрями розвитку ринку телекомунікацій України. URL: http://www.market–infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/12.pdf.
6. Офіційний сайт міжнародного союзу електрозв’язку. URL: http://www.itu.int.
7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. URL: https://nkrzi.gov.ua.
8. Global telecommunications services market value from 2012 to 2019 by region The Statistics Portal. URL:www.statista.com.

Номер
Розділ
Статті