Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки телекомунікаційного підприємства: організаційно-методичні підходи

DOI №______

  • Шмалій Л. В. (Shmaliy L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Мета статті полягає в розкритті сутності поняття "інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки" в межах об'єкта дослідження, а саме соціально-економічних систем на рівні підприємства. В результаті дослідження методом аналізу та інтерпретацій понять "економічна безпека", "інформаційна безпека" було виведено нове поняття "інформаційно-комунікаційне забезпечення", сутність якого об'єднує ці два тісно пов'язані між собою стани діяльності підприємства, що гарантують його стабільний та прогресивний розвиток.

Ключові слова: економічна безпека, інформаційна безпека, інформаційно-економічне забезпечення, система економічної безпеки.

Список використаної літератури
1. Аванесова Н.Е. Державне рулювання процесів забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України. Інтелект ХХІ. 2017. № 2. С. 53-58.
2. Алькема В.Г. Управління змінами в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльноcті. Вчені записки Університету «КРОК». 2014. Вип. 38. С. 117–119.
3. Барановський О.І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. Київ: УБС НБУ, 2014. Т. 1. 823 с.
4. Гудзь О.Є. Формування адаптивного механізму фінансової безпеки агроформувань: методологічний вимір. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2009. Вип. 90. С. 30–48.
5. Ілляшенко О.В. Механізми системи економічної безпекпідприємства: монографія. Харків: Мачулін, 2016. 498 с.

Номер
Розділ
Статті