Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства

DOI №______

  • Сьомкіна Т. В. (Sʹomkina T. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Згурська О. М. (Zghursʹka O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто сутність, зміст та ключове значення концептуальних чинників та умов застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємств. Відмічено основні напрями і пріоритети ефективного застосування диверсифікації у господарській діяльності підприємства. Виділено основні пріоритетні напрями і програмні завдання щодо удосконалення підходів до ефективноситі оцінки диверсифікації діяльності підприємств. Наголошено на важливих умовах сталого розвитку та динамічного зростання напрямів диверсифікації на довгострокову перспективу. Визначено пріоритетність поставлених завдань та важливі умови для досягнення ключових цілей підприємства з підвищення ефективності диверсифікації діяльності, черговість і послідовність їх вирішення. Наголошено на важливості узагальнення усіх підходів та єдиної інформаційної системи, яка направлена на реалізацію загальної політики підприємства із застосування та впровадження ефективної диверсифікації діяльності підприємства.

Ключові слова: диверсифікація, метод оцінки диверсифікації, управлінський механізм, ресурсний потенціал, інформаційна система.

Список використаної літератури
1. Економічна енциклопедія: у 3 т. / Под. ред. С.В.Мочерного. КИїїв: ВЦ Академія, 2002. 952 с.
2. Ансофф, І.В. Новая корпоративная стратегия / под. ред. І.В.Ансоффа. Санкт-Петербург: ПитерКом, 2008. 416 с.
3. Цогла, О.О. Становлення диверсифікаційних процесів у діяльності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2011. №7. С.147–151.
4. Брінь, П.В., Переходова Л.О. Диверсифікація господарської діяльності підприємств. Вісник НТО «ХПI».Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2013. 69 (1042). С.172–175.
5. Богуславський, Є.І., Черниченко А.О. Вибір оптимального методу диверсифікації підприємств. Ефективна економіка. 2013. №10. С.14–18.
6. Корінько, М.Д. Диверсифікація як стратегія розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 5. С. 12–17.
7. Скоробогатов, М.М. Куцерубова О.І. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємствав сучасних. Економічний вісник Донбасу. 2011. №3(25) С.18–21.
8. Цогла, О.О. Формування конкурентних переваг підприємства шляхом диверсифікації його діяльності. Актуальні проблеми економіки. 2010. №4. С.109 -115.

Номер
Розділ
Статті