Концепція управління конкурентними перевагами підприємства

DOI №______

  • Легомінова С. В. (Legominova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті запропонована концепція управління конкурентними перевагами підприємства. Наведено трьохрівневу систему управління конкурентними перевагами підприємства з виокремленням на емпіричне, теоретичне та методологічне плато. Акцентовано на необхідності новітніх підходів до осмислення, оцінки та тлумачення зовнішнього середовища.

Ключові слова: концепція, управління, конкурентні переваги, підприємство, зовнішнє середовище.

Список використаної літератури
1. Економічна енциклопедія. URL:http://slovopedia.org.ua/38/53402/380929.html.
2. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ: “Центр учбової літератури”, 2014. 142 с.
3. Легомінова С.В. Концептуальні засади стратегічного управління конкурентними перевагами підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 18. С. 250–255.
4. Leadership challenges in the V.U.C.A world. URL: http://www.oxfordleadership.com/leadership-challenges-v-u-c-world/.
5. Зайцева І.Ю., Ковтун Т.В. Застосування проактивного підходу при формуванні економічної безпеки на залізничному транспорті. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 180–184.
6. Bereznoy A. Corporate Foresight in Multinational Business Strategies. Foresight and STI Governance. 2017. Vol. 11. № 1. P. 9-22.

Номер
Розділ
Статті