ОПЕРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

DOI №______

  • Сорока А. М. (Soroka A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проведено аналіз необхідності вдосконалення процесу операційного менеджменту якості для посилення конкурентоспроможності підприємства. Для кращого розуміння внеску менеджменту в економіку нового часу варто розглянути стратегію ефективності, через які реалізується вплив ОМ через менеджера на систему економіки.

Ключові слова: стратегія, операційний стратегія менеджменту, система управління, операційна система, конкурентоспроможність підприємства.

Список використаної літератури
1. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: учеб. Москва: Омега-Л, 2004. С. 278-309.
2. Гевко І. Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. Київ: Кондор, 2005. 228 с.
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: монографія. Київ: Вид-во НАДУ, 2004. 236 с.
4. Микитенко В. В., Ігнатієва І.А. Діагностика стратегічного потенціалу підприємства. Вісник економічної науки України. 2005. № 2. С. 77-80.
5. Трут О. О. Операційний менеджмент : підруч. Київ: Академвидав, 2013. 348 с.

Номер
Розділ
Статті