УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВ

DOI №______

  • Легомінова С. В. (Legominova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті запропоновано системне бачення на взаємозалежні поняття конкуренції, конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства. Наведено модель управління конкурентними перевагами підприємства з їх виокремленням на традиційні конкурентні переваги, стійкі та інклюзивні, які викликані виникненням нової стратегії розвитку, а саме інклюзивного. Акцентовано та узагальнено підходи та особливості управління конкурентними перевагами підприємства.

Ключові слова: управління, конкурентні переваги, конкуренція, конкурентоспроможність.

Список використаної літератури
1. Гуляев Г.Ю. Конкуренция сущность и структура взаимосвязанных категорий. Научное обозрение. 2014. №2. С.234-241.
2. Демиденко В.В., Демиденко С.Л. Аналіз та управління конкурентними перевагами підприємства. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 14–16 квітня 2010 р.). URL: http://fin.at.ua/publ/32-1-0-675.
3. Труніна І.М. Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності: підходи до створення. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25 (ІІ). С. 139-145.
4. Сысоева Е.А. Конкурентные преимущества предприятия: эволюция и источники формирования. Вопросы экономики и права. 2011. № 5. С. 47-51.
5. Селезньова Г.О. Формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №10. С.505-511.
6. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва: ОАО "Типография "НОВОСТИ", 2000. 256 с.

Номер
Розділ
Статті