ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

DOI №______

  • Ольховая І. О. (Olkhovaya I. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проаналізовано основні тенденції розвитку телекомунікаційних підприємств. Досліджено зміни доходів телекомунікаційних підприємств по роках Визначено основні напрями діяльності телекомунікаційних підприємств в сучасних умовах, що забезпечуватимуть їх стабільний розвиток. Розкрито основні проблеми та перспективи розвитку телекомунікаційних підприємств. Окреслено роль діяльності телекомунікаційних підприємств у формуванні інноваційної політики держави.

Ключові слова: розвиток, тенденції, телекомунікаційні підприємства, послуги, ресурси, динаміка.

Список використаної літератури
1. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2014 рік. URL: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/5369/r165_dod_2015-03-24.pdf
2. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2015 рік. URL: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/6128/ZVIT_NCCI_2015.pdf
3. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2016 рік. URL: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/6128/ZVIT_NCCI_2016.pdf
4. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2017 рік URL: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/6128/ZVIT_NCCI_2017.pdf

Номер
Розділ
Статті