СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

DOI: 10.31673/2415-8089.2018.044755

  • Гусєва О. Ю. (Guseva O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Марценюк Н. О. (Martsenyuk N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті визначено базові типи та елементи соціальної відповідальності бізнесу. Проаналізовано міжнародні рейтинги соціальної відповідальності компаній в світі. Охарактеризовано сучасний стан впровадження корпоративної соціальної відповідальності вітчизняними підприємствами. Обґрунтовано напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Оцінено рівень прозорості соціальної відповідальності українських підприємств.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, підприємство, корпоративна соціальна відповідальність, прозорість соціальної відповідальності.

Cписок використаної літератури
1. Carroll A.B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review. 1979. Vol. 4(4). Р. 500.
2. Frederick W.C. From CSR-1 to CSR-2: the maturing of business-and-society thought. 1994. Р. 154-155.
3. Swanson D.L. Addressing a theoretical problem by reorienting the corporate social performance model. Academy of Management Review. 1995. 20(1). P.43-64.
4. Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів. Економічна теорія . 2013. № 4. С. 5-26.
5. Гогуля О.П., Кудінова І.П. Соціальна відповідальність бізнесу. Київ: Видавництво Національного університету біоресурсів та природокористування України, 2008. 79 с.
6. Петрашко Л.П. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці. URL: http://iepjournal.com/journals/14- 15/2011_6_Petrashko.pdf
7. Затєйщикова О.О. Етапи формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 200-205.
8. Лазоренко Л. В. Корпоративна соціальна відповідальність як інноваційна стратегія бізнесу. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. Економіка і менеджмент. 2013. №1. С.89-96.
9. Зінченко А.Г., Саприкіна М.А. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспективи розвитку. Київ : Вид-во «Фарбований лист», 2010. 56 с.

Номер
Розділ
Статті