АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

DOI №______

  • Зеліско І. М. (Zelisko I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сосновська О. О. (Sosnovsʹka O. O.) Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Анотація

У статті систематизовано специфіку діяльності підприємств зв’язку відповідно до положень Національного класифікатора України. Проведено аналіз сучасного стану національного ринку послуг зв’язку, виявлено динаміку розвитку його основних показників та загальних тенденцій функціонування. Представлено ключові тенденції світового ринку телекомунікацій. Встановлено, що в умовах формування інформаційного суспільства відбувається стрімкий розвиток підприємств зв’язку, найбільшу питому вагу у діяльності яких займають телекомунікаційні послуги.

Ключові слова: підприємства зв’язку, телекомунікаційні послуги, поштовий зв’язок, тенденції розвитку, світовий ринок телекомунікацій.

Список використаної літератури
1. Гранатуров В.М. Проблеми організаційно-економічного забезпечення розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. 2014. №5. С. 118-124.
2. Гранатуров В.М., Литовченко І.В Управління послугами зв'язку: Учб. посібник. Одеса, 2010. 281 с.
3. Думікян М.М. Геопросторова та секторальна структуризація ринку телекомунікаційних послуг. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. С. 12-17.
4. Звіт «Про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації» за 2017 рік. URL: https://nkrzi.gov.ua.
5. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua.
6. Ладиченко К., Тронько В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних послуг. Ефективна економіка. 2015. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
7. Лях Ю.О., Касьянова Н.В. Пріоритетні напрями розвитку ринку телекомунікацій України. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/12.pdf.
8. Офіційний сайт Міжнародного союзу електрозв’язку. URL: http://www.itu.int.
9. Annual economic eport 2017 Офіційний веб-сайт. URL: www.etno.eu.
10. Forbes Україна: 200 найбільших компаній. URL: www.http:forbes.net.ua
11. The Statistics Portal Офіційний веб-сайт. URL:: www.statista.com.

Номер
Розділ
Статті