МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНКИ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

DOI №______

  • Лазоренко Л. В. (Lazorenko L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проаналізовано основні методи управління та оцінки людських ресурсів підприємств зв’язку. Досліджено специфіку використання методів управління та оцінки людських ресурсів підприємств зв’язку. Визначено основні методи управління та оцінки людських ресурсів, що використовуються для підприємств зв’язку. Розкрито основні проблеми та перспективи розвитку управління та оцінки людських ресурсів підприємств зв’язку. Окреслено роль діяльності кадрової служби підприємств зв’язку.

Ключові слова: підприємства зв’язку, людські ресурси, методи управління та оцінки, персонал, класифікація.

Список використаної літератури
1. Балабанова Л. Управління персоналом: навч. посіб. Київ: ВД Професіонал, 2006. 511 с.
2. Стрехова С. В. Взаємозвязок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом. Актуальні проблеми економіки. 2012. №6. С. 225−233.
3. Травин В. В. Мотивационный менеджмент. Москва: Дело, 2010. 96 с.
4. Венсин В.Р. Мененджмент персонала. Москва: ЮНИТИ-М, 2003. 300с.
5. Анисимов В.М. Кадровая служба и управление персоналом организации: практическое пособие кадровика. Москва: Экономика, 2003. 701 с.

Номер
Розділ
Статті