ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

DOI №______

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. E.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Уточнено сутність, особливості та визначено завдання і принципи формування і розвитку креативного менеджменту в інноваційних підприємствах в сучасних умовах, окреслено передумови побудови механізму креативного менеджменту та визначено напрями й заходи щодо його ефективного використання, запропоновано функціональну конфігурацію формування креативного менеджменту та обґрунтовано доцільність використання багатокомпонентної ієрархічної моделі креативного менеджменту інноваційного підприємства, яка має передбачати мотивацію креативності персоналу, креативне мислення, організацію взаємовідносин креативних працівників та топ-менеджерів, ієрархію управлінських технологій та сучасних комунікацій, використання корпоративної культуру.

Ключові слова: креативний менеджмент, інноваційні підприємства, механізм та конфігурація креативного менеджменту.

Список використаної літератури
1. Василенко В.О., Шматьго В.Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ: Вид-во „ЦУЛˮ, 2005. 440 с.
2. Генерація ідей. Словопедія. URL: http://slovopedia. org.ua /38/ 53395/378391.html
3. Гудзь О.Є. Інноваційне підприємництво: навч. посіб. Київ: Планета людей, 2018.187 с.
4. Кузьмін О.І., Зінкевич Д.К. Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним підприємством. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.10. С. 159-167.
5. Мала Н.Т. Креативність як складова ефективного управління. Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету Львівська політехніка. 2011. С. 18-23.
6. Энтони С., Джонсон М., Синфилд Дж., Олтман Э. Руководство инноватора: Как выйти на новых потребителей за счѐт упрощения и удешевления продукта. пер. с англ. Москва: Альпина Паблишерз: Издательство „Юрайтˮ, 2011. 346 с.
7. McCall Morgan. High Flyers: Developing the Next Generation of Leaders. Boston: Harward Business School Press, 1998.

Номер
Розділ
Статті