ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

DOI №______

  • Капелюшна Т. В. (Kapelyushna T.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Згурська О. М. (Zghurska O.M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто роль інформації, технологій, телекомунікацій у економічних відносинах, роль глобалізації інформаційного простору й суспільства, а також технологічні уклади та риси технологічних революцій. Зазначено технологічні зміни, характерні для сьогодення та ті, що окреслюють перехід у нову технологічну революцію, яка змінює спосіб суспільної праці й людського буденного життя, позбавляє суспільство необхідності самостійно виконувати певні завдання, роботу, обслуговувати інших осіб. Відзначено, що сьогодні поява таких явищ, як: фізична присутність технологічних інновацій в інтелектуальних продуктах, послугах, виробництві товарів призводить до поєднання цифрових, фізичних, біологічних технологій, до утворення кібер-фізичних систем. Вищеозначене свідчить про те, що теперішнє суспільство, світ і технології мають поєднуватися у тріаду: інтернет – кіберфізичні речі - інтернет речей. У зв’язку із цим, проаналізовано динаміку кількості підключених осіб та пристроїв до світової мережі інтернет та, яка кількість цих пристроїв припадає на душу населення; виявлено, що за аналізований період з появою смартфонів та планшетних комп’ютерів відбулося стрімке зростання підключень пристроїв до глобальної мережі. Зазначено, що інтернет речей значною мірою впливатиме на економіку, перетворюватиме більшість підприємств у цифровий бізнес, спростить та полегшить бізнес-моделі, покращить взаємодію з клієнтом. Підсумовано, що з поширенням internet of things необхідно розробляти нові механізми управління підприємствами з урахуванням умов інноваційного технологічного розвитку, щоб повністю відповідати вимогам сьогодення. 

Ключові слова: підприємство, телекомунікації, інтернет, інтернет речей, IoT, технологічні зміни, кіберфізичні речі, бізнес-модель, інноваційний технологічний розвиток,цифровий бізнес, управління, механізм управління.

Список використаної літератури
1. Баранов О.А. «Інтернет речей» як правовий термін. Юридична Україна. 2016. №5-6. С.96-103.
2. Дейв Э. Интернет вещей Как изменится вся наша жизнь на очередном витке развития Всемирной сети. [Електронний ресурс]. URL: https://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ru/assets/executives/pdf/internet_of_things_iot_ibsg_0411final.pdf
3. Ляшенко В.І. Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2018. 252 с.
4. Мельник А. О. Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2014. № 806 : Комп'ютерні системи та мережі. С. 154–161.
5. Наконечний А.Й., Верес З.Є. Інтернет речей і сучасні технології. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Автоматика, вимірювання та керування. 2016. № 852.С. 136-138.
6. Рябошлик В. Огляд сучасних технологічних проривів і нових перспектив (від інтернету людей до інтернету речей) Економіст. 2017. № 6. С. 17-22. [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_6_6/
7. Фещенко К.С. Інтернет речей – майбутнє інформаційного суспільства. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. / Упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: Вид-во «Політехніка». 2017. С. 218-222.
8. Яцків Н. Г. Перспективи використання технології блокчейн у мережі інтернет речей . Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.8. С. 381-387. [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_26.
9. Шваб К. Четвертая промышленная революція. Москва: «Эксмо», 2016. 230 с.
10. Jules White et al. R&D challenges and solutions for mobile cyber-physical applications and supporting Internet service. Journal of Internet Services and Applications. 2010.Vol. 42, № 1. P. 45–56.
11. Jiafu Wan, Hehua Yan, Hui Suo, Fang Li, Advances in Cyber-Physical Systems Research. KSII Transactions On Internet And Information Systems. 2011. Vol. 5, № 11. P.1891–1908.
12. Lee Jay. A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing system/Manufacturing Letter 3. 2015. P.18–23. [Electronic resource]. URL: http://www.researchgate.net/profile/ Jay_Lee10/publication/269709304_A_Cyber-Physical_Systems_ architecture_for_Industry_4.0-based_manufacturing_systems/links/549486890cf 20f487d2c 4523.pdf.
13. Rifkin . The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World. [Electronic resource]. URL: https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/etutu/Documents/FFRC-eBook-6-2015.pdf
14. Individuals using the Internet. [Electronic resource]. URL: https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/stat/default.aspx
15. Internet Users. [Electronic resource]. URL: http://www.internetlivestats.com/internet-users/
16. Digital in 2018: world’s internet users pass the 4 billion mark. [Electronic resource]. URL: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
17. Leading the IoT. [Electronic resource]. URL: https://www.gartner.com/imagesrv/books/iot/iotEbook_digital.pdf/
18. Roundup Of Internet Of Things Forecasts 2017. [Electronic resource]. URL: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/12/10/2017-roundup-of-internet-of-thingsforecasts/#77a4556b1480.

Номер
Розділ
Статті