НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

DOI №______

  • Гусєва О. Ю. (Gusyeva O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті сформульовано головні компоненти цифрової економіки. Досліджено і структуровано за рівнем розвитку цифрової економіки 4 групи країн. Висвітлено сучасні проблеми реалізації Концепції цифрової економіки в Україні. Обґрунтовано напрями реалізації Концепції цифрової економіки України в контексті підвищення її значущості у світових ІТ-рейтингах.

Ключові слова: цифрова економіка, технології, інтернет, бізнес, бізнес-модель, рейтинг, цифровий розвиток України.

Список використаної літератури
1. Bell, D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. N. Y.: BasicBooks, 1973.
2. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966.
3. Kelly K. New Rules for the New Economy. WIRED. September, 1997. URL:
http://www.wired.om/wired/0.09/newrules.html
4. Ещенко Е. О. Сетевые сообщества – драйверы институциональных трансформацийглобальной хозяйственной системы. Экономика и Финансы. 2014. № 10. C. 3–9.
5. Маслов А. О. Теорія інформаційної економіки та її інституційно-соціальні витоки.Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. 2012. Вип. 27. Т. 3. С. 110–118

Номер
Розділ
Статті