ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ПОТОКИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

DOI №______

  • Якубенко І. М. (Yakubenko I.M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розкрито суть інформаційного потоку та наведено класифікацію інформаційно-комунікаційних потоків на підприємстві. Перераховано основні проблеми інформаційних потоків в управлінні підприємством. Показана особлива значимість комунікаційних зв’язків завдяки інформаційним потокам в управлінні підприємством.

Ключові слова: інформаційний потік, інформація, управління, інформаційний зв'язок, підприємство.

Список використаної літератури
1. Асмолова І. М. Управління ресурсним потенціалом приватних підприємств. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія: «Економічні науки». 2010. № 4. С. 89-94.
2. Гафіяк А. М., Фінагіна О. В. Методологічні основи розвитку інформаційних систем та технологій на підприємстві. Економіка і регіон. 2010. № 3. С. 111-114.
3. Іванова О.М. Інформаційні потоки у системі управління персоналом підприємства. Економіка, організація і управління підприємством: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. № 4 (49). С.188-191.
4. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці: Посіб. для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. Київ : Видавничий центр «Академія», 2012. 544 с.
5. Сорокіна О. С. Родові характеристики поняття «інформація». Науковий вісник «Гілея». 2009. № 27. С. 323-335.
6. Шляга О. В. Основні принципи системного підходу в інформаційному забезпеченні управління підприємством. Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. 2007. № 7. С. 52-55.
7. Харченко В. Ф. Вплив інформаційних потоків на витрати логістичної системи. Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. 2011. № 1. С. 23-26.

Номер
Розділ
Статті