КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КОНСАЛТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ

DOI №______

  • Виноградова О. В. (Vinogradova O.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N.O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті запропоновано авторські дефініції базових категорій процесу консалтингової взаємодії: «консалтинг», «консалтингова компанія», «консалтингова послуга», «консалтинговий продукт», «консалтингова взаємодія», «канал консалтингової взаємодії» тощо. Побудовано концептуальну модель консалтингової взаємодії підприємств, та надано характеристику її складових: об’єкт, суб’єкт управління, потенціал консалтингової взаємодії, ключові функції, принципи та методи управління, комунікативний процес та його компоненти, моделі консультування, механізм консалтингової взаємодії та наукові підходи щодо його формування та реалізації.

Ключові слова: консалтинг, консалтингова послуга, консалтинговий продукт, консалтингова взаємодія, консалтингова компанія, канал консалтингової взаємодії, потенціал консалтингової взаємодії, комунікативний процес, концептуальна модель.

Список використаної літератури
1. Євтушенко Н.О. Компаративний аналіз поняття «консалтингова взаємодія». Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 1(19). С.42-50.
2. Стаднiк В. В., Йохна М. А. Менеджмент: посібник. Київ: Академвидав, 2003. 463 с.
3. Шегда А. В. Менеджмент: підручник . 3-тє вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2006. 645 с.
4. Євтушенко Н.О. Реалізація механізму консалтингової взаємодії на ринку телекомунікаційних послуг України: проблеми та шляхи вирішення. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 2(20). С. 107 – 115.
5. Yevtushenko N.O. Methodo logical principles for establishment of consulting cooperation organizational and economic mechanism (Методологічні засади формування організаційно-економічного механізму консалтингової взаємодії) Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. №2. URL: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/2017_2.pdf/.
6. Цыцарова, Т. Е. Управленческое консультирование : текст лекцій. Ульяновск : УлГТУ, 2009. 63 с.

Номер
Розділ
Статті