ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

DOI №______

  • Гудзь О. Є. (Gudz O.E.) Державний університет телекомунікацій, м.Київ
  • Стрельнікова С. Ю. (Strel'níkova S. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті уточнено сутність, виявлено існуючі проблеми управління підприємствами, окреслено передумови, можливості та обґрунтовано завдання щодо побудови інноваційних моделей управління підприємств на основі якісно нових інформаційно-комунікаційних технологій із використанням мережевого підходу, що забезпечить гнучкість, унікальність та адаптивність управління підприємствами, успішну партнерську взаємодію, підвищить клієнтоорієнтованість, ціннісну орієнтацію та розширить конкурентні переваги через нарощення компетентностей.

Ключові слова: підприємства, управління підприємствами, інноваційні моделі управління, інформаційно-комунікаційні технології.

Список використаної літератури
1. Журнал „Інтернет в цифрах” URL: http: // in-numbers.ru.
2. Звирко М.В. Сетевая экономика: понятие, преимущества и недостатки. Новочеркасская государственная мелиоративная академія. URL: http://www.teoriapractica.ru/rus/files/arhiv _zhurnala/2012/1/ ekonomika /zvirko.pdf.
3. Кузьмін О.Є. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: монографія. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2006. 368 с.
4. Новаківський І.І. Засади формування конкурентоспроможних систем управління підприємствами з врахуванням рівня суспільно-економічного розвитку. Вісник. Національного університетуту „Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. 2015. № 815. С. 104-112.
5. Офіційний сайт Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Kelly K. Health Science Libraries: future trends. An Leabharlann. The Irish Library. 2009.Vol.18, №1. Р. 12–17. URL: http://epubs.rcsi.ie/libraryart/4/.
7. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią [New Rules for the New Economy. 10 Radical Strategies for a Connected World, London: Penguin, 1999].

Номер
Розділ
Статті