ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПЛІТИКИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

  • Тимошенко А. О.

Анотація

У статті розглянуто дискусійні питання щодо окреслення інституційної архітектури забезпечення фіскальної політики України в умовах євроінтеграції, розглянуто погляди вчених на поняття ―інститут‖, визначено елементи інституційного середовища формування та функціонування фіскальної політики при імплементації вимог ЄС, проте з урахуванням національних особливостей та розглянуто адаптацію національної податкової системи до зовнішніх детермінантів.

Ключові слова: фіскальна політика, інституційне середовище, євроінтеграційні процеси, податкова система.

Номер
Розділ
Статті