ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

  • Ромащенко О. С.

Анотація

У статті розроблена комплексна система оцінки ефективності постачальників з точки зору формування запасів товарів торговельного підприємства на підставі побудови остовного дерева кластеризації постачальників, обґрунтований вибір конкретної політики взаємодії із постачальником та приведені результати апробації розробленої системи на вітчизняному торговельному підприємстві.

Ключові слова: постачальник, товарний запас, ефективність, система коефіцієнтів, кластеризація, остовне дерево, політика взаємодії із постачальником.

Номер
Розділ
Статті