МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Стецюк П. А.

Анотація

В статті науково обґрунтовано основні концептуальні положення оцінки ефективності фінансових ресурсів в контексті поточної діяльності та перспективного економічного розвитку телекомунікаційних підприємств. Визначено доцільність використання для цих цілей моделей, базою яких є величина чистих грошових потоків. Розкрито загальний алгоритм методу оцінки та його базові складові, що враховують такі чинники впливу як час, ризик та вартість різних джерел фінансових ресурсів. Наведено характеристику та розкрито значення окремих методологічних вимог в процесі аналізу ефективності фінансових ресурсів.

Ключові слова: ефективність, фінансові ресурси, грошові потоки, альтернативні варіанти, методи оцінки, показники ефективності, телекомунікаційні підприємства.

Номер
Розділ
Статті