ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Ковшова І. О.
  • Ілько Л. М.

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність організації процесу дистанційного управління на підприємстві. Запроваджені сутнісні-змістові характеристики понять ―дистанційний менеджмент‖ та ―організація процесу дистанційного управління підприємством‖. Досліджено основні причини поширення дистанційного менеджменту на підприємствах. Виділено визначальні чинники, які обумовлюють необхідність методичної організації та ефективного контролю діяльності підприємств на відстані. Сформовано перелік основних інструментів впливу та етапів розробки повноцінного ефективного комплексу віддаленої організації праці. Проаналізовано зміст дистанційного керівництва на вітчизняному ринку в умовах традиційної організації праці. Обґрунтовано необхідність використання системи дистанційного менеджменту та створення методики, щодо ефективної організації такої системи управління.

Ключові слова: дистанційний менеджмент, підприємство, дистанційне управління, організація процесу, штат, інструменти.

Номер
Розділ
Статті