ВИКОРИСТАННЯ ФОРСАЙТ-МЕТОДУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Гощинська Д. Я.

Анотація

В статті проаналізовано перспективи використання форсайт-методу для передбачення інноваційного розвитку підприємств у сфері ІКТ та електронних комунікацій, уточнено поняття корпоративного форсайту. Запропоновано системний підхід до структуризації комплексу методів форсайту, які можуть використовуватись при формуванні інноваційних кластерів у цій сфері.
Номер
Розділ
Статті