УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Апременко Л. П.
  • Дідик І. С.

Анотація

Робота присвячена аналізу існуючих та розробці нових підходів до управління стійким розвитком підприємства з врахуванням необхідності забезпечення екологічної безпеки, а також застосуванням економічних механізмів  та екологічних важелів менеджменту підприємств.
В даній роботі удосконалено систему управління стійким розвитком, що ґрунтується на забезпеченні екологічної безпеки, з урахуванням принципів системного підходу. Запропоновані  шляхи забезпечення стійкого розвитку дозволять не лише оцінити стійкість підприємства, але й визначити напрями забезпечення екологічної безпеки на засадах стійкого розвитку. Наведені методичні підходи щодо управління стійким розвитком дозволять розробити напрями забезпечення стійкого розвитку підприємства, для збереження навколишнього середовища та природних ресурсів. Запропоновані практичні підходи до вдосконалення державної підтримки екологічно-безпечного функціонування  підприємств сприятимуть розвитку підприємницького та природоохоронного сектора в цілому.
Номер
Розділ
Статті