ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА АКТИВІЗАЦІЮ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

  • Балановська Т. І.
  • Гогуля О. П.
  • Троян А. В.

Анотація

Проаналізовано результативність функціонування господарюючих суб’єктів аграрної сфери економіки України; структуру виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Виокремлено ключові фактори середовища, що забезпечують формування стійких конкурентних переваг та активізацію розвитку сільськогосподарських підприємств.
Номер
Розділ
Статті