№ 2 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» PDF
В. Л. Бурячок, І. Р. Пархомей, М. М. Степанов, В. Б. Толубко
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Л. О. Комарова
ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ В МАСШТАБАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПРИКЛАДІ CISCO PDF
С. В. Толюпа, М. В. Розум'як
ФАКТОРИ ЗАГРОЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
О. В. Салієва
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНИХ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ PDF
В. В. Вишнівський, П. В. Бірюков
DATA HIDING IN IMAGES USING COMBINED STEGANOGRAPHY AND CRYPTOGRAPHY PDF
D. G. Kodlubovskyi, O. G. Oksiiuk, O. T. Pentsak
СВОЙСТВА ТОЧЕК МАЛЫХ ПОРЯДКОВ КРИВЫХ В ОБОБЩЕННОЙ ФОРМЕ ЕДВАРДСА PDF
А. В. Бессалов, Д. Б. Третьяков, О. В. Цыганкова
ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ І ОСНАЩЕННЯ НИМИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Ю. В. Мякухін, В. С. Наконечний, Г. М. Розорінов
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ СТАНДАРТА IEEE 802.11 С MIMO PDF
В. Л. Бурячок, В. М. Астапеня, В. Ю. Соколов
PRNG BASED ON MODIFIED TRATASHYPERCHAOTIC SYSTEM PDF
O. V. Krulikovskyi, S. D. Haliuk, L. F. Politanskyi
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОСНОВНІ ЗАСАДИ PDF
Т. М. Мужанова