ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

  • Бурячок В. Л.
  • Пархомей І. Р.
  • Степанов М. М.
  • Толубко В. Б.

Анотація

Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій спричинив глибокі системні перетворення в інформаційному та кібернетичному просторах. Останній, в силу своєї специфіки, породжує нові загрози та виклики фахівцям з інформаційної безпеки. Традиційні фахівці з інформаційної безпеки зіштовхуються з новими специфічними завданнями, які вимагають від них нових знань та вмінь. З огляду на це, у роботі, для забезпечення потреб силових структур, а також виробничої та банківської сфери України у фахівцях, спроможних виявляти ознаки та активно протидіяти сторонньому кібернетичному впливу, авторами пропонується підхід до запровадження в системі вищої освіти України профілю навчання «кібернетична безпека». Крім того, чітко визначено критерії,яким мають відповідати такі фахівці.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна безпека, інформаційний простір, кібернетичний простір, кіберзагроза, кібероперації, кібербезпека, підготовка фахівців.

Номер
Розділ
Статті