Сучасний захист інформації

Назва: CУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Тематика: інформаційна безпека, засоби захисту інформації
Засновники: Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
Телефони: +380 (44) 249 29 27
Пошта: szi.journal@gmail.com
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/

Рік заснування: 2010
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20254-10654 ПР від 10 червня 2014 р.
Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/5 від 1 липня 2010 р.
Спеціальність ВАК: технічні науки

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Наконечний Володимир Сергійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Складанний Павло Миколайович, старший викладач, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 • Байер Анджей, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Аріпов Мірсаід Мірсиддикович, доктор технічних наук, професор, Узбекистан;
 • Александер Марек Богуслав, доктор технічних наук, асоційований професор, Польща;
 • Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Гулак Геннадій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Україна;
 • Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Грищук Руслан Валентинович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна;
 • Дружинін Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Єрохін Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Жанґісіна Ґульнур Давлетжанівна, доктор педагогічних наук, професор, Казахстан;
 • Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, Україна;
 • Карпінський Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Марґаров Геворг Іванович, кандидат технічних наук, професор, Вірменія;
 • Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, Україна;
 • Рудницький Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Салах Яцек Люціанович, кандидат технік  них наук, хабілітований доктор, Польща;
 • Толубко Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Чичикало Ніна Іванівна, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шелест Михайло Євгенович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шевченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шевчик Роман Юзевич, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • QiuJingHui, доктор технічних наук, професор, Китай.


English

Topic: information security, information technology
Founders: State University of Telecommunications
Address: Solomianska str., 7, Kyiv, 03110, Ukraine
Phone: +380 (44) 249 29 17
Email: szi.journal@gmail.com, szi.journal@dut.edu.ua
Foundation year: 2010
Certificate of Registration: KV № 20254-10654ПР from June 10, 2014
Registration at the Higher Attestation Commission of Ukraine: Decree No. 1021 dated October 7, 2015 (Annex 11, p. 110). The magazine is included in the List of scientific professional editions of Ukraine, in which the results of dissertations for the scientific degrees of a doctor and a candidate of sciences in the field of technical sciences may be published.
Essential elements for payment for posting an article in a periodical publication:
Receiver: State University of Telecommunications
Code 38855349
Bank of Donetsk State Technical University of Kyiv
MFO 820172
Bill 31255247286638
Sum:

 • - 25 (twenty five) UAH for 1 page for DUT staff and students,
 • - 40 (forty) UAH for 1 page for other authors.

Purpose of payment: for placing an article in the periodical "Modern Information Security", surname, name

A copy of the receipt  must  send  by e-mail: szi.journal@gmail.comszi.journal@dut.edu.ua


№ 3 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ЕФЕКТИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ БЛОКОВОГО СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ ДСТУ 7624:2014 («КАЛИНА») ДЛЯ 8/16/32-БІТОВИХ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ PDF
Я. Р. Совин, В. І. Отенко, Є. Ф. Штефанюк
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ PDF
О. Л. Недашківський
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ДОСТУПНОСТИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ PDF
В. М. Астапеня, В. Ю. Соколов
AN APPROACH OF PROVIDING THE REQUIRED LEVEL OF SECURITY THAT IS BASED ON THE SYSTEM ESTIMATIONS PDF
S. Zybin
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЇ ДАНИХ ПРИ РОЗРОБЦІ ПСИХОАКУСТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИГНАЛУ PDF
Г. І. Гайдур, В. М. Шутко, М. І. Попов, Є. В. Прилєпов
МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
З. М. Пузняк, Д. А. Шеремет
МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ СПОВІЩУВАЧІВ В ШЛЕЙФАХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. М. Котенко
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ АВТОНОМНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ МЕРЕЖІ ОДНОТИПНИХ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ PDF
В. В. Кузавков, П. В. Хусаінов, Г. І. Гайдур
УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ ВІДМОВОСТІЙКОЇ СТРУКТУРИ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ PDF
В. О. Власенко, В. В. Жебка
ПЕРЕХОПЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МЕТОДАМИ ВИСОКОЧАСТОТНОГО "НАВ’ЯЗУВАННЯ" PDF
Л. П. Крючкова, О. П. Провозін
ГЕНЕРУВАННЯ УНІКАЛЬНОГО ПАРОЛЮ ЗІ ЗМІННИМ ПРАВИЛОМ УСКЛАДНЕННЯ PDF
А. О. Аносов, А. В. Платоненко
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСАХ PDF
Р. В. Грищук, К. В. Молодецька-Гринчук